หมักดินปลูกผัก

การหมักดินปลูกผัก

การหมักดินปลูกผัก เป็นวิธีการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ พืช โดยการหมักดินจะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี ช่วยให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี พืชจึงสามารถดูดซึม ธาตุอาหารพืช ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ พืชผัก เจริญเติบโตได้เร็ว แข็งแรง และให้ผลผลิตดี

หมักดินปลูกผัก

รู้จักดินชนิดต่างๆ

ดิน แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ ตามลักษณะของเนื้อดิน คือ ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย

 • ดินเหนียว เนื้อดินมีอนุภาคค่อนข้างละเอียด ดูดซับน้ำได้ดีและเกาะตัวกันแน่น ทำให้การระบายน้ำไม่ดี ส่งผลเสียต่อรากพืชในอนาคต
 • ดินร่วน เหมาะกับการปลูกพืชผัก เนื่องจากมีส่วนผสมของดินทรายและดินเหนียวในปริมาณที่เหมาะสม ดูดซับน้ำได้ปานกลาง เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
 • ดินทราย มีอนุภาคของเนื้อ ดินหยาบ มี ทราย ผสมมากจึงไม่เกาะตัว ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ส่วนผสมสำหรับหมักดินปลูกผัก มีดังนี้

 • ดินร่วน 2 ส่วน
 • ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
 • เศษใบไม้แห้งหรือฟางข้าว 1 ส่วน
 • แกลบดิบ หรือ ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน
หมักดินปลูกผัก

วิธีหมัก ดินปลูกผัก

 1. เตรียมส่วนผสมทั้งหมด โดยบดให้ละเอียดเข้ากันดี
 2. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในภาชนะหมัก เช่น ถังพลาสติกหรือบ่อซีเมนต์
 3. ดินปลูกผัก รดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ
 4. ปิดฝาภาชนะหมักให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์ต่าง ๆ
 5. หมักดิ เป็นเวลาประมาณ 2-3 เดือน หรือจนกว่าดินจะมีกลิ่นหอม

เมื่อ ดินหมัก ได้ที่แล้ว สามารถนำไปปลูกผักได้เลย

หมักดินปลูกผัก

เคล็ดลับในการหมักดินปลูกผัก

การหมักดินปลูกผัก

 • ควรเลือกใช้ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักควรเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักสนิทแล้ว
 • เศษใบไม้แห้งหรือฟางข้าวจะช่วยเพิ่มความร่วนซุยให้กับดิน
 • แกลบดิบหรือขี้เถ้าแกลบจะช่วยดูดซับความชื้นและเพิ่มความเป็นกลางให้กับดิน
 • ควรหมัก ดินปลูกผัก ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • ในระหว่างการหมักควรรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ

การหมักดินปลูกผักเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ ดินปลูกผักสำเร็จรูป และช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วย

Followhttps://GardenerEasy.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ดินที่เหมาะสมกับการปลูกผัก