ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก

ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก

ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก คือดินร่วน ดินร่วนเป็นดินที่มีส่วนผสมของดินทรายและดินเหนียวในปริมาณที่เหมาะสม ดินทรายจะมีอนุภาคของเนื้อดินหยาบ มีทรายผสมมากจึงไม่เกาะตัว ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่วนดินเหนียวจะมีอนุภาคของเนื้อดินละเอียด มีดินเหนียวผสมมาก จึงอุ้มน้ำได้นาน แต่ระบายน้ำไม่ดี และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเช่นกัน สำหรับ ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก ที่ปลูกผักในกระถางหรือถุงเพาะชำ ควรใช้ดินผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของดินร่วน ดินทราย และดินเหนียวในปริมาณที่เหมาะสม หรืออาจผสมดินร่วนกับวัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แกลบ เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยและระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น นอกจากคุณสมบัติของ ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก แล้ว พื้นที่ปลูกผักก็มีความสำคัญเช่นกัน ควรเลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง และอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อสะดวกในการให้น้ำหากดินที่ปลูกผักไม่เหมาะสมอาจทำให้ผักเจริญเติบโตได้ไม่ดี ผลผลิตต่ำ มีคุณภาพไม่ดี และอาจเกิดโรคและแมลงได้ง่าย ดังนั้น ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก จึงควรใส่ใจในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผัก เพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เรามีดูคุณสมบัติของดินแต่ละชนิดกันเลยดีกว่า

ดินเหนียว

ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก

ดินเหนียว เป็น ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก ที่มีเนื้อละเอียดมากที่สุด เมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็ง แต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่าง ๆ ได้ โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ำได้ดี เหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าว รวมถึงปลูกพืชน้ำชนิดต่าง ๆ สำหรับการปลูกผักในดินเหนียวนั้น การเตรียมดิน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินเพื่อให้ดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีประสิทธิภาพ

วิธีการปรับปรุงดินเหนียว ดินปลูกผัก

 1. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเป็นอินทรียวัตถุที่ช่วยเพิ่มความร่วนซุยให้กับดินเหนียว โดยสามารถใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในดินเหนียวได้ประมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
 2. ใส่แกลบดิบ แกลบดิบเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดี จึงช่วยทำให้ดินเหนียวมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น โดยสามารถใส่แกลบดิบลงไปในดินเหนียวได้ประมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
 3. ไถพรวนดิน การไถพรวนดินจะช่วยทำให้ดินเหนียวมีความร่วนซุยมากขึ้น โดยควรไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
 4. ปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดินจะช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินและช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินเหนียว โดยสามารถปลูกพืชคลุมดิน เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว หรือหญ้าแฝก เป็นต้น

นอกจากการปรับปรุงดินเหนียวแล้ว การเลือกชนิดของผักที่เหมาะสมกับดินเหนียวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยผักที่เหมาะกับการปลูกในดินเหนียว ดินเหนียวปลูกผักอะไรได้บ้าง ได้แก่ ผักราก เช่น หัวไชเท้า แครอท ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักปวยเล้ง ผักคะน้า เป็นต้น ผักหัว เช่น กะหล่ำปลี ดอกกะหล่ำ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมปลี ผักสลัด เป็นต้น ดินเหนียวเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด ผักใบ เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักโขม ผักกาดหอม เป็นต้น การปลูกผักในดินเหนียวนั้น จำเป็นต้องมีการบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผัก โดยสามารถให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแก่ผักได้ประมาณเดือนละครั้ง นอกจากนี้ ควรรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่ไม่ควรให้ดินแฉะจนเกินไป เพราะจะทำให้รากพืชเน่าได้

ดินทราย

ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก

ดินทราย เป็น ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ที่มีอนุภาคของเนื้อดินหยาบ มีทรายผสมมากจึงไม่เกาะตัว ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยทั่วไปแล้วดินทรายจัดไม่เหมาะกับการปลูกพืชผัก เนื่องจากพืชต้องการน้ำและธาตุอาหารในการเจริญเติบโต แต่ดินทรายสามารถปรับปรุงให้เหมาะกับการปลูกพืชผักได้ โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและธาตุอาหารของ ดินปลูกผักสวนครัว 

พืชผักบางชนิดที่ปลูกได้ดีในดินทราย

 1. พืชผักที่ต้องการน้ำน้อย เช่น แตงโม มะเขือเทศ มะระ ถั่วฝักยาว ฟักทอง บวบ
 2. พืชผักที่ทนแล้ง เช่น กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ พืชทะเลทราย
 3. พืชผักที่มีอายุสั้น เช่น ผักชี ผักกาดหอม ผักบุ้ง ผักคะน้า

วิธีการปรับปรุงดินทรายให้เหมาะกับการปลูกพืชผัก

 1. เพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แกลบ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้แห้ง เศษวัสดุอินทรีย์ต่างๆ
 2. ระบายน้ำออกจากดินให้ดี เพื่อไม่ให้น้ำขัง
 3. ใส่ปุ๋ยธาตุอาหารต่างๆ ลงไปในดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช
 4. การปลูกพืชผักในดินทราย ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรให้น้ำมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้ดินอิ่มตัวและรากพืชเน่าได้ นอกจากนี้ควรใส่ปุ๋ยธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต

วิธีปรับปรุงดินทรายให้เหมาะกับการปลูกพืชผัก

 • ผสมดินทรายกับปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 1:1
 • ผสมดินทรายกับแกลบในอัตราส่วน 1:1
 • ผสมดินทรายกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:1
 • ผสมดินทรายกับเศษใบไม้แห้งในอัตราส่วน 1:1

ดินร่วน

ดินที่เหมาะกับการปลูกผัก

ดินร่วน เป็น ดินที่เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุด เนื่องจากมีส่วนผสมของดินทรายและดินเหนียวในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ดินมีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลาง ช่วยให้ผักเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคของดินทรายและดินเหนียวในอัตราส่วน 1:1 หรือ 2:1 โดยดินทราย การปรุงดิน จะช่วยทำให้ดินมีโครงสร้างที่โปร่ง ระบายน้ำได้ดี ในขณะที่ดินเหนียวจะช่วยทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี ดินร่วนที่มีส่วนผสมของดินทรายและดินเหนียวในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดีทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ผักบางชนิดที่เหมาะกับการปลูกในดินร่วน ดินร่วนปลูกอะไรได้บ้าง ได้แก่ ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี ผักสลัด มะเขือเทศ แตงกวา พริก ถั่วฝักยาว เป็นต้น หากดินที่ปลูกผักมีสภาพเป็นดินเหนียวหรือดินทรายมากเกินไป ก็สามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกผักได้ โดยการเพิ่มส่วนผสมของดินทรายหรือดินเหนียวลงไปในดินเดิม โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของดินเดิม

การปรับปรุงดินให้เหมาะกับการปลูกผัก

 • ดินเหนียว : เพิ่มส่วนผสมของดินทรายลงไปในดินเดิมในอัตราส่วน 1:1
 • ดินทราย : เพิ่มส่วนผสมของดินเหนียวลงไปในดินเดิมในอัตราส่วน 2:1

นอกจากนี้ ปรุงดินปลูกผัก ยังสามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกผักได้โดยการเติมวัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แกลบ ใบไม้แห้ง เป็นต้น วัสดุอินทรีย์จะช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี และช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี การปรับปรุง ดินปลูกต้นไม้ หรือปลูกผัก จะช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดี ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งผลให้ผักที่ได้มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Follow : https://GardenerEasy.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : การเตรียมดินปลูกพืช