ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับมือใหม่ สามารถทำได้ในพื้นที่จำกัด เช่น ระเบียง ขอบหน้าต่าง หรือแม้แต่บนโต๊ะทำงาน ปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ปลูกในกระถางนั้นสามารถเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกับผักที่ปลูกในแปลงดิน แต่มีปัจจัยบางประการที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ เพื่อให้ผักเติบโตได้งามและมีคุณภาพดี และการ ปลูกผักสวนครัวในกระถาง เป็นวิธีปลูกผักที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น บ้านหรือคอนโดมิเนียม โดยการ ปลูกผักสวนครัวในกระถาง นั้นมีหลากหลายชนิด เช่น ผักสลัด ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี ผักกาดหอม มะเขือเทศ แตงกวา เป็นต้น

ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวในกระถาง การเตรียมอุปกรณ์

 • กระถางขนาดที่เหมาะสมกับผักที่จะปลูก แปลงผักสวนครัว
 • ดินร่วนปนทรายหรือดินสำหรับ ปลูกผัก
 • เมล็ดพันธุ์ผัก
 • ปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยคอก
 • บัวรดน้ำ
 • อุปกรณ์สำหรับพรวนดิน
 • การเตรียมดิน
 • นำดินร่วนปนทรายหรือดินสำหรับปลูกผักมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยน้ำ ในอัตราส่วน 1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน เทดินลงในกระถางให้เต็ม

การเพาะเมล็ดพันธุ์

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง หยอดเมล็ดพันธุ์ผักลงในกระถางทีละเมล็ด เว้นระยะห่างประมาณ 2-3 เซนติเมตร กลบดินให้มิดเมล็ด รดน้ำให้ชุ่ม ระยะเวลาในการเพาะเมล็ดพันธุ์ ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ขึ้นอยู่กับชนิดของผัก โดยผักบางชนิดอาจใช้เวลาในการเพาะเมล็ดพันธุ์เพียง 7-10 วัน ก็พร้อมที่จะย้ายต้นกล้าลง ปลูกพืชผักสวนครัว ในกระถางแล้ว ส่วนผักบางชนิดอาจใช้เวลาในการเพาะเมล็ดพันธุ์นานกว่า เช่น มะเขือเทศ ใช้เวลาในการเพาะเมล็ดพันธุ์ประมาณ 20-30 วัน

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

การดูแลรักษา

 • ขั้นตอนการปลูกผัก การให้น้ำ เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก การให้น้ำควรรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นสม่ำเสมอ ไม่ควรให้ดินแห้งจนเกินไป แต่ก็ไม่ควรให้แฉะหรือมีน้ำขัง เพราะจะทำให้รากพืชเน่าได้ ผักสวนครัวบางชนิด เช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกาด ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ส่วนผักสวนครัวบางชนิด เช่น มะเขือเทศ แตงกวา ต้องการน้ำน้อย ควรรดน้ำวันละ 1 ครั้ง
 • วิธีการปลูกผักสวนครัว การให้ปุ๋ย ปุ๋ยเป็นอาหารของพืช การให้ปุ๋ยจะช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดี ผักสวนครัวบางชนิด เช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกาด ต้องการปุ๋ยไนโตรเจนสูง ควรใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วน ปลูกผักสวนครัว บางชนิด เช่น มะเขือเทศ แตงกวา ต้องการปุ๋ยฟอสฟอรัสสูง ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-30-15 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว การกำจัดวัชพืช วัชพืชเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ วัชพืชแย่งน้ำ แย่งอาหาร และแย่งแสงแดดจากผักสวนครัว ทำให้ผักสวนครัวเจริญเติบโตไม่ดี ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ
 • ปลูกผักในบ้าน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชสามารถทำลายการ ปลูกผักสวนครัว โตเร็ว ได้ ควรหมั่นสังเกตต้นผัก หากพบศัตรูพืชควรรีบกำจัดทันที วิธีการกำจัดศัตรูพืชมีหลายวิธี เช่น การจับด้วยมือ การฉีดพ่นสารเคมี การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ

เคล็ดลับการปลูกผักสวนครัวในกระถาง

 • วิธีปลูกผัก ควรเลือกผักที่โตง่าย ใช้เวลาเติบโตไม่มากนัก เช่น ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม โหระพา
 • การปลูกผัก ควรเลือกกระถางที่มีขนาดเหมาะสมกับผักที่จะปลูก ไม่ควรเลือกกระถางใหญ่เกินไป เพราะจะทำให้ผักเจริญเติบโตช้า
 • จัดสวนผักสวนครัว ควรวางกระถางให้ได้รับแสงแดดอย่างน้อยครึ่งวัน
 • ปลูกผักกินเอง ควรหมั่นสังเกตต้นผัก หากพบโรคหรือแมลงรบกวน ควรรีบกำจัดทันที
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

ผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางได้

 • ผักกินใบ เช่น ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดหอม ผักชี ใบโหระพา ใบแมงลัก
 • ผักกินผล เช่น มะเขือเทศ มะเขือพวง แตงกวา พริก ถั่วฝักยาว
 • ผักกินหัว เช่น หัวหอม กระเทียม แครอท บีทรูท

Follow : https://GardenerEasy.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : แปลงผักยกพื้น