แปลงผักยกพื้น

แปลงผักยกพื้น

แปลงผักยกพื้น คือ แปลงปลูกผักที่ยกพื้นให้สูงขึ้นจากพื้นดิน โดยทั่วไปแล้ว แปลงผักยกพื้น จะมีระดับความสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และชนิดผักที่ต้องการปลูก และการปลูกผักใน แปลงผักยกพื้น เป็นวิธีปลูกผักที่สะดวกและง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการ ทำแปลงผัก แบบปลอดสารพิษ และที่สำคัญการทำ แปลงผักยกพื้น นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง การทำ แปลงผักยกพื้น นอกจากจะช่วยให้ปลูกผักได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดี

ข้อดีการทำแปลงผักยกพื้น

 • ช่วยให้การ แปลงผักสลัด สะดวกและง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องก้มหรืองอตัวให้ปวดหลัง
 • ช่วยให้รากของพืชได้รับออกซิเจนและน้ำอย่างเพียงพอ
 • ช่วยลดปัญหาวัชพืชและศัตรูพืชบางชนิด
 • กระบะปลูกผักยกพื้น ป้องกันน้ำท่วมได้ดี
 • ช่วยให้ แปลงปลูกผักสวนครัว ดูสะอาดและน่ามอง
 • วัสดุที่ใช้ทำ ไอเดียแปลงผัก ยกพื้นมีหลายชนิด เช่น ไม้ เหล็ก คอนกรีต กระเบื้อง พลาสติก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกและงบประมาณของแต่ละคน

วิธีการทำแปลงผักยกพื้น

 • เลือกพื้นที่ที่จะทำ แปลงปลูกผักยกพื้น โดยควรเลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ
 • ปรับระดับพื้นดินให้เรียบเสมอกัน
 • วางโครงแปลงผักตามขนาดที่ต้องการ
 • ปูพื้น แปลงปลูกผัก ด้วยวัสดุที่เลือกไว้ เช่น ไม้ กระเบื้อง พลาสติก เป็นต้น
 • ใส่ดินปลูกลงในแปลงผัก
 • ปลูกผักลงในแปลงผัก

การดูแลแปลงผักยกพื้น

 • รดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ
 • ใส่ปุ๋ยบำรุงดินตามความจำเป็น
 • กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช
การทำแปลงผักยกพื้น

การทำแปลงผักยกพื้นด้วยไม้ไผ่

การทำ แปลงปลูกผักยกพื้น ด้วยไม้ไผ่เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด โดยเริ่มจากการนำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 1 เมตร จากนั้นนำมาประกอบเป็นโครงแปลงผักตามขนาดที่ต้องการ โดยใช้เชือกหรือลวดผูกมัดให้แน่น เสร็จแล้วจึงปูพื้นแปลงผักด้วยวัสดุกันน้ำ เช่น พลาสติกหรือกระเบื้อง และใส่ดินลงในแปลงผัก เท่านี้ก็สามารถทำแปลงผักยกพื้น ปลูกผักหลังบ้าน ด้วยไม้ไผ่ได้แล้ว

การทำแปลงผักยกพื้นด้วยเหล็ก

การทำแปลง ปลูกผักยกพื้น ด้วยเหล็กเป็นวิธีที่แข็งแรงและทนทานกว่าการทำแปลงผักยกพื้นด้วยไม้ไผ่ โดยเริ่มจากการนำเหล็กมาตัดเป็นท่อนยาวตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นนำมาประกอบเป็นโครงแปลงผักตามขนาดที่ต้องการ โดยใช้น็อตหรือสกรูยึดให้แน่น เสร็จแล้วจึงปูพื้นแปลงผักด้วยวัสดุกันน้ำ เช่น พลาสติกหรือกระเบื้อง และใส่ดินลงในแปลงผัก เท่านี้ก็สามารถทำแปลงผักยกพื้นด้วยเหล็กได้แล้ว

การทำแปลงผักยกพื้น
แปลงผักยกพื้นด้วยพลาสติก

การทำแปลงผักยกพื้นด้วยพลาสติก

การทำ แปลงผักยกสูง ด้วยพลาสติกเป็นการ ออกแบบแปลงผัก ที่สะดวกและรวดเร็ว โดยเริ่มจากการนำพลาสติกมาตัดเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นนำมาปูบนพื้นดินที่ต้องการทำแปลงผัก เสร็จแล้วจึงใส่ดินลงในแปลงผัก เท่านี้ก็สามารถทำแปลงผักยกพื้นด้วยพลาสติกได้แล้ว

การทำแปลงผักยกพื้นด้วยกระเบื้อง

การทำ แปลงผักยกพื้นสูง ด้วยกระเบื้องเป็นวิธีที่แข็งแรงและทนทาน และทำให้มี แปลงผักสวยๆ โดยเริ่มจากการนำกระเบื้องมาเรียงบนพื้นดินที่ต้องการทำแปลงผัก เสร็จแล้วจึงใส่ดินลงในแปลงผัก เท่านี้ก็สามารถทำแปลงผักยกพื้นด้วยกระเบื้องได้แล้ว

แปลงผักยกพื้นด้วยกระเบื้อง

Follow : https://GardenerEasy.com

อ่านเพิ่มเติม : แปลงผักอิฐประสาน