ต้นหอม

ต้นหอม แจกสูตรปลูกต้นหอมง่ายๆฉบับปลูกที่บ้าน

ต้นหอม เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกง่าย นิยมนำมาประกอบอาหารไทยหลากหลายชนิด ต้นหอมมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออก เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ต้องการแสงแดดปานกลาง น้ำปานกลาง อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ที่ 20-25 องศาเซลเซียส

วิธีการปลูกต้นหอม มีดังนี้

วิธีการปลูกต้นหอม การเตรียมดิน

ต้นหอมเจริญเติบโตได้ดีใน ดินปลูก ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี การเตรียมดินปลูกต้นหอม สามารถทำได้ดังนี้

 • ไถพรวนดินให้ร่วนซุย
 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในดิน
 • ปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสม
ต้นหอม

ปลูกต้นหอม

ปลูกต้นหอม ต้นหอมสามารถปลูกได้ 2 วิธี คือ การปลูกด้วยต้นหอม และการปลูกด้วยเมล็ด

การปลูกต้นหอม

 • ตัดต้นหอมให้มีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร
 • ตัดรากออกให้เหลือประมาณ 1-2 เซนติเมตร
 • แช่ต้นหอมในน้ำประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • ปักชำต้นหอมลงดิน โดยเว้นระยะห่างแต่ละต้นประมาณ 2-3 เซนติเมตร

การปลูกด้วย เมล็ดต้นหอม

 • เตรียมดินปลูกให้พร้อม
 • โรยเมล็ดต้นหอมลงบนหน้าดิน
 • กลบเมล็ดด้วยดินบางๆ
 • รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

การปลูกผัก ต้นหอมต้องการน้ำปานกลาง แนะนำให้รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น ในช่วงที่ต้นหอมเจริญเติบโต ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้นหอม 10 ต้น

การเก็บเกี่ยว

ต้นหอมสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 30-45 วัน โดยตัดต้นหอมให้เหลือประมาณ 2-3 เซนติเมตรเหนือดิน

ต้นหอม

เคล็ดลับของการต้นหอม ให้โตไว

 1. เลือกต้นหอมที่มีใบเขียวสด ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน
 2. ตัดต้นหอมให้มีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร
 3. แช่ต้นหอมในน้ำประมาณ 1-2 ชั่วโมง จะช่วยให้รากของต้นหอมเจริญเติบโตได้ดี
 4. ปลูกต้นหอมในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน
 5. รดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอ
 6. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเป็นประจำ

 

เคล็ดลับของต้นหอม

 • เลือกปลูกต้นหอมในที่ร่มรำไร ต้นหอมจะเจริญเติบโตได้ดีและมีอายุการเก็บเกี่ยวนานขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการปลูกต้นหอมในที่ที่มีแสงแดดจัด ต้นหอมจะเจริญเติบโตช้าและใบจะไหม้ได้ง่าย
 • รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรให้ดินแฉะ ต้นหอมจะเน่าได้ง่าย
 • ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกประมาณเดือนละครั้ง เพื่อบำรุงต้นหอมให้เจริญเติบโตได้ดี

โรคและแมลงศัตรูพืชของต้นหอม

โรคและแมลง ศัตรูพืช ของต้นหอม ได้แก่

 • โรคเน่าคอราก เกิดจากเชื้อรา ต้นหอมจะเน่าบริเวณโคนต้น
 • โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ใบต้นหอมจะมีจุดสีน้ำตาล
 • โรคใบไหม้ เกิดจากเชื้อรา ใบต้นหอมจะไหม้
 • แมลงหวี่ขาว ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบต้นหอม ทำให้ใบต้นหอมเหี่ยวเฉา
 • หนอนกระทู้ผัก กัดกินใบต้นหอม ทำให้ใบต้นหอมขาด

สามารถป้องกันโรคและแมลง ศัตรูพืชของต้นหอม ได้ดังนี้

 • เลือกปลูกต้นหอมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • รดน้ำให้พอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
 • ใส่ ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก เป็นประจำ
 • หมั่นตรวจดูต้นหอมเป็นประจำ หากพบโรคหรือแมลงศัตรูพืช ให้รีบกำจัดทันที
ต้นหอม

สรุป

โดยสรุปแล้ว วิธีการ ผักน่าปลูก ปลูกต้นหอมนั้นไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ต้นหอมเป็นพืชผักสวนครัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิด การปลูกต้นหอมไว้รับประทานเองที่บ้าน จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และมั่นใจได้ว่าต้นหอมที่รับประทานนั้นสะอาดปลอดภัย

Follow : https://GardenerEasy.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ผักชี

บทความที่น่าสนใจ : พืชผักสวนครัว