แปลงผักอิฐประสาน

แปลงผักอิฐประสาน

แปลงผักอิฐประสาน เป็น แปลงผัก ที่สร้างขึ้นโดยใช้ อิฐประสาน เป็นวัสดุหลัก อิฐบล็อกประสาน เป็นอิฐที่ทำจากดินเหนียวผสมกับวัสดุอื่นๆ เช่น แกลบ ปูนซีเมนต์ และหิน นำมาขึ้นรูปเป็นอิฐที่มีรูระบายน้ำและอากาศได้ดี แปลงผักอิฐประสาน เป็นแปลง ปลูกผักสวนครัวพื้นที่น้อย ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างขึ้นโดยใช้ บล็อกประสาน เป็นวัสดุหลัก มีขนาดและรูปร่างที่สม่ำเสมอ จึงทำให้สามารถสร้างแปลงผักที่มีขนาดและรูปร่างที่สม่ำเสมอได้ โดยอิฐประสานจะมีรูพรุนอยู่ภายใน ทำให้ระบายน้ำได้ดี 

เหมาะสำหรับการปลูกผักที่ต้องการน้ำระบายได้ดี เช่น ผักสลัดน้ำ ผักคะน้า ผักกาดหอม เป็นต้น การเลือกขนาดของแปลงผัก ควรพิจารณาจากพื้นที่ที่มี และปริมาณผักที่ต้องการปลูก การปลูกผักใน แปลงผักอิฐประสาน สามารถทำได้เช่นเดียวกับการปลูกผักในแปลงผักทั่วไป เพียงนำเมล็ดผักหรือต้นกล้าผักมาปลูกในแปลงผักที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ดินชุ่มสม่ำเสมอ และให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช การดูแล แปลงผักอิฐประสาน ควรหมั่นรดน้ำให้ดินชุ่มสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืช จะช่วยให้การผักเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ข้อดีแปลงผักอิฐประสาน

 • แปลงผักอิฐประสาน มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
 • สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของแปลงผัก
 • ระบายน้ำและอากาศได้ดี ช่วยให้รากผักเจริญเติบโตได้ดี
 • อิฐผสาน ป้องกันวัชพืชและแมลงได้ดี

ขั้นตอนการทำแปลงผักอิฐประสาน

 • เลือกพื้นที่ ปลูกผัก โดยควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ
 • ปรับพื้นที่ปลูกผักให้เรียบเสมอกัน
 • วาง อิฐประสานจัดสวน เป็นรูปทรงที่ต้องการ
 • ปูพลาสติกรองพื้นเพื่อป้องกันน้ำและวัชพืช
 • ใส่ดินปลูกลงไปในแปลงผัก และ จัดสวนด้วยอิฐบล็อก
 • ปลูกเมล็ดพันธุ์ผักลงไปใน แปลงผักอิฐประสาน
 • รดน้ำและดูแลผักตามปกติ
แปลงผักอิฐประสาน

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำแปลงผักอิฐประสาน

ตัวอย่างขนาดของแปลงผักอิฐประสาน

 • อิฐจัดสวน
 • ดินร่วนปนทรายหรือดินผสมปุ๋ยคอก
 • ไม้ค้ำยัน (สำหรับแปลงผักที่มีขนาดใหญ่)
 • อุปกรณ์สำหรับปรับระดับพื้นที่
 • ไอเดียจัดสวนบนพื้นปูน แปลงผักขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 1×1 เมตร
 • อิฐจัดสวน แปลงผักขนาดกลาง ขนาดประมาณ 2×2 เมตร
 • อิฐบล็อกแดง แปลงผักขนาดใหญ่ ขนาดประมาณ 3×3 เมตร
แปลงปลูกผักอิฐประสาน

การดูแลรักษาแปลงผักอิฐประสาน

 • รดน้ำผักเป็นประจำทุกวัน เช้าและเย็น
 • ใส่ปุ๋ยบำรุงดินทุกเดือน
 • กำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ

เคล็ดลับการปลูกผักในแปลงอิฐประสาน

 • เลือก อิฐล้อมต้นไม้ ที่มีขนาดและสีสันเข้ากัน
 • ปูพลาสติกรองพื้นให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำและวัชพืช
 • ใส่ดินปลูกที่มีคุณภาพดี
 • ปลูกเมล็ดพันธุ์ผักให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 • รดน้ำและดูแลผักอย่างสม่ำเสมอ