แปลงผักสวนครัว

เคล็ดลับ แปลงผักสวนครัว สำหรับมือใหม่อยากลองปลูก

แปลงผักสวนครัว คือ พื้นที่ที่ปลูกผักสำหรับรับประทานเองหรือจำหน่าย แปลงผักสวนครัวสามารถจัดวางได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพื้นที่และความต้องการ โดยปกติแล้ว แปลงผักสวนครัว จะมีขนาดประมาณ 1-2 ตารางเมตร สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีและสะดวกในการเก็บเกี่ยว วัสดุที่ใช้ทำ แปลงผักสวนครัว มีหลายชนิด เช่น อิฐบล็อก ไม้ แผ่นสังกะสี แผ่นพลาสติก เป็นต้น การเลือกวัสดุทำ แปลงผักสวนครัว ควรคำนึงถึงความสวยงาม ความแข็งแรง และอายุการใช้งาน

แปลงผักสวนครัว-พื้นที่น้อย

การเตรียมแปลงผักสวนครัว

 • เลือกพื้นที่ปลูก แปลงผักสวนครัว ควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ
 • ปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน
 • ทำขอบแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลออก
 • ปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร
 • ปลูกผักตามที่ต้องการ

ส่วนประกอบในการปรับปรุงดิน

 • ดินร่วน เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช รากพืชสามารถชอนไชได้ดี ระบายน้ำและอากาศได้ดี
 • ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากสัตว์หรือพืชที่เน่าเปื่อย ช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน
 • แกลบดำ หรือ แกลบดิบ เป็นวัสดุอินทรีย์ที่ช่วยให้ดินร่วนซุย เก็บความชื้น และระบายน้ำได้ดี
 • ขุยมะพร้าว เป็นวัสดุอินทรีย์ที่ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และเก็บความชื้น
 • น้ำหมัก EM เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน

การเตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัว อัตราส่วนในการผสมส่วนประกอบต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพดินเดิม โดยทั่วไปนิยมผสมดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน และวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ตามต้องการ เช่น แกลบดำ แกลบดิบ หรือขุยมะพร้าว ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ แปลงปลูกผัก การปรับปรุงดินจะช่วยทำให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว รากพืชสามารถชอนไชได้ดี พืชจึงได้รับธาตุอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง และต้านทานโรคและแมลงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงดินยังช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถเก็บความชื้นได้ดี ส่งผลให้ดินระบายน้ำและอากาศได้ดี รากพืชจึงเจริญเติบโตได้ดีและพืชสามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ การปรับปรุงดินควรทำก่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ดินมีเวลาในการปรับสภาพและพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช การพรวนดินในแปลงปลูกพืชผักสวนครัวควรทำบ่อยครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี รากพืชจึงเจริญเติบโตได้ดีและพืชสามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ

การดูแลรักษาแปลงผักสวนครัว

 • รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • ใส่ปุ๋ยตามความต้องการ
 • กำจัดวัชพืช
 • ป้องกันศัตรูพืช

ประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว

 • การปลูกผัก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก
 • ผักสดใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมี
 • ได้ออกกำลังกายและผ่อนคลาย
 • เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การปลูกผักสวนครัว แปลง เกษตร เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่ายและมีประโยชน์มากมาย เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ไอเดียในการทำแปลงผักสวนครัว

แปลงผักสวนครัว

แปลงผักสวนครัวแบบยกร่อง ไอเดียแปลงผัก เหมาะสำหรับการปลูกผักที่มีระบบรากลึก เช่น แครอท หัวไชเท้า แปลงผักสวนครัวแบบยกร่อง คือ แปลงผักที่มีลักษณะเป็นร่องเตี้ยๆ ยกสูงขึ้นจากระดับพื้นดิน โดยทั่วไปจะยกร่องสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร และยาวตามต้องการ ปลูกพืชผักสวนครัว แบบยกร่องมีข้อดีหลายประการ ช่วยให้ระบายน้ำได้ดี เนื่องจากร่องดินจะช่วยระบายน้ำส่วนเกินออกจากแปลงผัก ทำให้รากพืชไม่เน่าเสีย ช่วยให้ดินร่วนซุย เนื่องจากร่องดินจะช่วยเร่งการย่อยสลายของอินทรียวัตถุในดิน ช่วยให้วัชพืชขึ้นยาก เนื่องจากร่องดินจะช่วยกั้นไม่ให้วัชพืชขึ้นจากพื้นดิน ช่วยให้สะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช และการเก็บเกี่ยวผลผลิต

แปลงผักสวนครัวแบบเรียบ เหมาะสำหรับการปลูกผักที่มีระบบรากตื้น เช่น ผักสลัด ผักบุ้ง แปลงผักสวนครัวแบบเรียบ คือการ ทำแปลงผัก สวนครัวที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเรียบ ไม่มีขอบหรือสันสูง เหมาะสำหรับการปลูกผักสวนครัวที่มีอายุสั้น จัดสวนผักสวนครัว แบบเรียบมีข้อดีคือ ดูแลรักษาง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน เนื่องจากไม่ต้องดูแลขอบแปลง และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการยกแปลง การปลูกผักสวนครัวแบบเรียบสามารถทำได้ทั้งแบบปลูกในดินโดยตรงและปลูกในกระถาง

แปลงผักสวนครัว
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

แปลงผักสวนครัวแบบกระถาง เหมาะสำหรับ ปลูกผักพื้นที่น้อย เป็นวิธีปลูกผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด เช่น อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือบ้านที่มีขนาดเล็ก การปลูกผักสวนครัวแบบกระถางสามารถทำได้ง่าย เพียงแค่มีกระถาง ดิน และเมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูก ไอเดียปลูกผักสวนครัวในกระถาง เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่าย เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย การปลูกผักสวนครัวนอกจากจะช่วยให้มีผักสดใหม่ไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วย

แปลงผักสวนครัวแบบแนวตั้ง แปลงผักสวยๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด แปลงผัก สวน ครัว แนว ตั้ง เป็นวิธีการปลูกผักที่อาศัยพื้นที่น้อย โดยปลูกผักในกระถางหรือภาชนะอื่นๆ เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ นิยมปลูกในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ระเบียง ผนังบ้าน กำแพง เป็นต้น แปลงปลูกผักสวนครัว แบบแนวตั้งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก ช่วยให้ได้ผักสดๆ ไว้รับประทานเอง และยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย

แปลงผักสวนครัว