ปรุงดินปลูกผัก ปลูกผักให้มีคุณภาพโดยไม่ใช่มีสารเคมีอีกต่อไป

ปรุงดินปลูกผัก

ปรุงดินปลูกผัก การเตรียม ดินปลูกผักออร์แกนิก เป็นเรื่องที่หลายคน หันมาสนใจมากขึ้นครับ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่สักหน่อย แล้วอยากจะปลูก พืชผัก รับประทานเองในบ้านแบบปลอดสาร ไม่ใช้ ปุ๋ยเคมี และไม่ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์

เราสามารถใช้เทคนิคง่ายๆ ในการ เตรียม ดินปลูกผักออร์แกนิก เพาะเมล็ดป้องกันแมลงกัดกิน รวมถึง หมักปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน สิ่งเหล่านี้หากมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วสารเคมีก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

แต่ก่อนจะลงมือปลูกอะไรนั้นแนะนำให้เริ่มต้นจากการ เตรียมดินปลูก ผัก โดยตรวจสอบ คุณภาพดิน เสียก่อน คำนึงถึงคุณสมบัติการดูดซึมน้ำของดิน สังเกตความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำของดิน เพราะหากดินอุ้มน้ำมากเกินไปจะทำให้รากของพืชผักเน่าเสียได้ง่าย และหากดินไม่อุ้มน้ำเลยต้นผักก็อาจเหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำดูดซึมมาหล่อเลี้ยงลำต้นเเละ ใบ

ทดสอบการเตรียม ดินปลูกผักออร์แกนิก

ปรุงดินปลูกผัก

วิธีการตรวจสอบคุณภาพการอุ้มน้ำของ ดิน ปลูกผักอย่างง่ายๆ โดยการขุดดินเป็นหลุมขนาด 30×30×30 เซนติเมตร เเล้วเติมน้ำให้เต็มหลุมที่เราขุด จับเวลาช่วงน้ำเต็มจนน้ำดูดซึมเเห้งไป (เวลาปกติ 120 – 180 นาที) หลังจากนั้น เติมน้ำลงให้เต็มหลุมเป็นครั้งที่สอง และเริ่มจับเวลาจนกระทั่งน้ำเหือดเเห้ง จากนั้นนำความลึกทั้งสองรอบคือ 60 เซนติเมตรหารด้วยเวลาทั้งสองรอบบวกกัน

วิธีการตรวจสอบคุณภาพการอุ้มน้ำของดินปลูกผักอย่างง่ายๆ โดยการขุดดินเป็นหลุมขนาด 30×30×30 เซนติเมตร เเล้วเติมน้ำให้เต็มหลุมที่เราขุด จับเวลาช่วงน้ำเต็มจนน้ำดูดซึมเเห้งไป (เวลาปกติ 120 – 180 นาที) หลังจากนั้น เติมน้ำลงให้เต็มหลุมเป็นครั้งที่สอง และเริ่มจับเวลาจนกระทั่งน้ำเหือดเเห้ง จากนั้นนำความลึกทั้งสองรอบคือ 60 เซนติเมตรหารด้วยเวลาทั้งสองรอบบวกกัน

วิธีปรุงดินปลูกผัก

ปรุงดินปลูกผัก

ผสมดินปลูกผัก ดินปลูกผักที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีอินทรียวัตถุสูง ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี
 • มีธาตุอาหารครบถ้วน เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • มีสภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เหมาะสม โดยทั่วไปผักส่วนใหญ่ต้องการดินที่มี pH ประมาณ 6.5-7.5

วัสดุที่ใช้ปรุงดินปลูกผัก

วัสดุที่ใช้ปรุงดินปลูกผักมีหลายชนิด ที่นิยมใช้กัน ได้แก่

 • ดินร่วน เป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี ช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี
 • อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ แกลบ กาบมะพร้าว ขี้เลื่อย เศษใบไม้แห้ง ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน
 • ปูนขาว หรือปูนโดโลไมท์ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสม

สูตรปรุงดินปลูกผัก

สูตรปรุงดินปลูกผักที่นิยมใช้กันมีดังนี้

 • สูตร 1 ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยคอก 2 ส่วน แกลบ 1 ส่วน
 • สูตร 2 ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 2 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
 • สูตร 3 ดินร่วน 2 ส่วน มูลวัว 1 ส่วน แกลบ 1 ส่วน

วิธีปรุงดินปลูกผัก

 1. เตรียมดินร่วน โดยกำจัดวัชพืช หิน เศษไม้ เศษวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการออก
 2. ผสมวัสดุอินทรียวัตถุ โดยคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 3. ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน โดยใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ในอัตรา 100-200 กรัมต่อตารางเมตร
 4. หมักดิน ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้อินทรียวัตถุย่อยสลายและเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน
ปรุงดินปลูกผัก

ขั้นตอนการปลูกผัก

 1. เตรียมแปลงปลูก โดยยกร่องหรือทำเป็นหลุมปลูกตามขนาดที่ต้องการ
 2. ใส่ดินปลูกลงในแปลงหรือหลุมปลูก
 3. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม
 4. วาง ต้นกล้า หรือ เมล็ดผัก ลงปลูก
 5. ผสมดินปลูกผัก
 6. รดน้ำ ให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

 1. รดน้ำให้เพียงพอ ไม่ควรให้ดินแห้งหรือแฉะเกินไป
 2. ใส่ปุ๋ยบำรุงพืชตามชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโต
 3. กำจัดวัชพืช
 4. ป้องกันโรคและแมลง

เคล็ดลับการปรุงดินปลูกผัก

 • เลือกใช้วัสดุอินทรียวัตถุที่มีคุณภาพดี
 • ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสม
 • หมักดินทิ้งไว้ให้อินทรียวัตถุย่อยสลาย
 • ใส่ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุมก่อนปลูก

การปรุงดินปลูกผัก ที่ดีจะช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

Follow : https://GardenerEasy.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ผสมดินปลูกผัก